Täzelikler

  • HORMATLY PREZIDENTIMIZ ATÇYLYK PUDAGYNYŇ DESGALARYNYŇ TÄZE TOPLUMYNYŇ AÇYLYŞYNA GATNAŞDY +

    Ahal welaýaty, 22-nji aprel /TDH/. Şu günler ýurdumyzyň ähli künjeklerinde däp boýunça her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde döwlet derejesinde Dowamy
  • TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ WE DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ BILELIKDÄKI MEJLISI +

    Aşgabat, 21-nji aprel (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi, oňa Dowamy
  • 1

Türkmenistanyň “Türkmenbaşy” Döwlet täjirçilik banky

H. Annadurdyýew (2026) köç., 54,

Aşgabat, Türkmenistan, 744000

Aşgabat (Baş ofisi):

(99312) 44-72-62; 44-71-19