• Turkmen
  • Русский
TÜRKMENISTANYŇ "TÜRKMENBAŞY" PAÝDARLAR TÄJIRÇILIK BANKY

Karzlaşdyryş

Ykdysadyýetiň döwlet eýeçiligine dahylly edara görnüşli taraplaryna

 

Karzyň görnüşi

Göterim derejesi

Möhleti

1

Önümçilige, gurluşyga we hyzmatlara

7%

5 ýyla çenli

2

Dolanşyk serişdeleriň doldurylmagy we gaýry maksatlara

7%

 

1 ýyla çenli

3

Karz ugry

7%

1 ýyla çenli

4

Zähmet haklaryny tölemeklige

7%

1 ýyla çenli