Gatnaşyklar we maglumatlar

Umumy maglumat

Doly ady
Türkmenistanyň “Türkmenbaşy” döwlet täjirçilik banky
Gysgaldylan ady
Türkmenistanyň “Türkmenbaşy” DTB
Bankyň Başlygy
Gylyçdurdyýew Ahmet Öwezowiç

Dowamy...

Bankyň şahamçalary

Türkmenistanyň “Türkmenbaşy” DTB-nyň şahamçalarynyň örän ýaýbaň tory ýurduň geografik taýdan örän ykjam ýerleşen ähli künjegini hem-de senagat taýdan ösen sebitlerini öz içinne alyp, bank hyzmatlarynyň tutuş toplumyny amala aşyrýar. Häzirki wagtda bankyň 24 sany şahamçalary bar:

Dowamy...

Bankymyzyň Bankomatlary

2014 ýylyň Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" bankyna degişli bankomatlar barada maglumat. Bankomatlaryň ýerleýän şäherleri we salgy maglumatlary

Dowamy...

Bölümler

Türkmenistanyň “Türkmenbaşy” Döwlet täjirçilik banky

H. Annadurdyýew (2026) köç., 54,

Aşgabat, Türkmenistan, 744000

Aşgabat (Baş ofisi):

(99312) 44-72-62; 44-71-19