Türkmenistanyň “Türkmenbaşy” DTB-nyň şahamçalarynyň örän ýaýbaň tory ýurduň geografik taýdan örän ykjam ýerleşen ähli künjegini hem-de senagat taýdan ösen sebitlerini öz içinne alyp, bank hyzmatlarynyň tutuş toplumyny amala aşyrýar. Häzirki wagtda bankyň 24 sany şahamçalary bar:

Türkmenistanyň “Türkmenbaşy” Döwlet täjirçilik banky

H. Annadurdyýew (2026) köç., 54,

Aşgabat, Türkmenistan, 744000

Aşgabat (Baş ofisi):

(99312) 44-72-62; 44-71-19