2014 ýylyň Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" bankyna degişli bankomatlar barada maglumat. Bankomatlaryň ýerleýän şäherleri we salgy maglumatlary

Bankyň bank şahamçasynyň ady Welaýat / Şäher Ýerleşýän edarasynyň ady Ýerleşýän ýeriniň salgysy
1 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB Aşgabat ş. Bankyň binasynda Aşgabat ş., köç. H.Annadurdyýewa 54
2 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB Aşgabat ş. Teke bazar seýilgähinde Aşgabat ş., köç. H.Annadurdyýewa 54
3 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB Aşgabat ş. Teke bazar seýilgähinde Aşgabat ş., köç. H.Annadurdyýewa 54
4 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB Aşgabat ş. "Türkmenstandartlary" baş döwlet gullugy (1995) Atabaýew köç., j.12
5 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB Aşgabat ş. Türkmenistanyň aragatnaşyk ministrligi Arçabil şaýoly 88 jaý
6 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB Aşgabat ş. Altyn-Asyr ÝGPJ-ji Oguzhan köç., 217 jaý
7 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB Aşgabat ş. Nebitgazhyzmat ÝPGJ-i Arçabil şaýoly köç. 58j.
8 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB Aşgabat ş. Nebitgazhyzmat ÝPGJ-i Arçabil şaýoly köç. 56j.
9 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB Aşgabat ş. Aşgabat telefon ulgamy AŞTU A.Nizaow köç.,104-nji jaý(sumbar)
10 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB Aşgabat ş. Aşgabat telefon ulgamy AŞTU A.Tekilowa köç., 2-nji jaý (30 mkr)
11 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB Aşgabat ş. AÝGS ÖB-gi Watutin köç. 42j.
12 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB Aşgabat ş. "Türkmengazüpjünçilik" birleşigi G.Kuliýew köç. 62j.
13 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB Aşgabat ş. Türkmengazüpjünçilik birleşiginiň "Aşgabatgaz" müdirligi Mollanepes köç. 5j.
14 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB Aşgabat ş. Türkmengaz DK-nyň "Türkmengaz aragatnaşyk" müdirligi Mollanepes köç. 1j.
15 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB Aşgabat ş. Türkmenenergoabatlaýyş ýoritelişdiren onümçilik birleşigi Aşgabat ş., (2035) Kemine köç., 244-nji jaý
16 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB Aşgabat ş. "Türkmendermansenagat" birleşiginiň "Saglyk" derman kärhanasy 2105 (hoja Ahmet Ýasawy) köç. 40j.
17 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB Aşgabat ş. Türkmenistanyň senagat ministrliginiň "Türkmendemirönümleri" döwlet kärhanasy Aşgabat-Daşoguz awtomobil ýoly, 22-nji km
18 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB Aşgabat ş. Demir ýoluň Aşgabat Böleginiň birleşdirilen hojalygy (Ministrligi) Arçabil şaýoly, 162
19 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB Aşgabat ş. Aeroport -
20 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB Berkararlyk şahamçasy Aşgabat ş. Türkmenbaşy döwlet täjirçilik bankynyň ýaşaýyş jaýy Köç Atamyrat Niýazow şaýoly, 153
21 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB Azatlyk şahamçasy Aşgabat ş. Bankyň binasynda Aşgabat ş., köç. Respublikanskaýa 165
22 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB Azatlyk şahamçasy Aşgabat ş. ARKAÇ GURLUŞYK önümçilik birleşigi köç. 1916 (Respublikanskiý) koç 153-nji jaý
23 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Kopetdag şahamçasy Aşgabat ş. TDT"Türkmenbaşy" Bankynyň Köpetdag şahamçasy ş.Aşgabat B.Garryýew köç 2a
24 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Kopetdag şahamçasy Aşgabat ş. DSF "Aşgabat" ş.Aşgabat Azady köç 72/2
25 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Kopetdag şahamçasy Aşgabat ş. TDÝUM Aşgabat böleginiň birleşdirilen hojalygy B.S. Türkmenbaşy şaýoly jaý 7
26 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Kopetdag şahamçasy Aşgabat ş. TDÝUM Wokzal Aşgabat ş., köç. Gurbansoltan eje 1
27 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Çandybil şahamçasy Aşgabat ş. Bankyň binasynda Bitarap Türkmenistan ş. 110j.
28 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Çandybil şahamçasy Aşgabat ş. “Türkmenlomaýsöwda” birleşigi Joşgun söwda merkezi Bitarap Türkmenistan ş. 108j.
29 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Abadan şahamçasy Aşgabat ş. Bankyň binasynda Abadan etr. Gündogar koçe jaý 3
30 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Abadan şahamçasy Aşgabat ş. ABADAN hojalyk hasaplaşyk bazary Aşgabat ş. Abadan etr. Oguzhan koçe jaý 24
31 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Sarahs şahamçasy Ahal welaýat Bankyň binasynda Sarahs.ş. Köç Şeýdaýy jaý 1
32 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Sarahs şahamçasy Ahal welaýat. Döwletabat gazçykaryş müdirligi Döwletabat şäherçesi
33 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Mary şahamçasy Mary welaýat., Mary şäheri Bankyň binasynda koç.Niýazow,jaý9
34 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Mary şahamçasy Mary welaýat., Mary şäheri Bankyň binasynda koç.Niýazow,jaý9
35 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Mary şahamçasy Mary welaýat., Mary şäheri Mary ş.Demir ýol menzili 19 Baýdak koç,jaý 9
36 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Mary şahamçasy Mary welaýat., Mary şäheri Mary ş.Aeroporty Baýramaly şaýoly
37 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Baýramali şahamçasy Mary welaýat., Baýramali şäheri Bankyň binasynda koç Altyn Asyr,jaý 35
38 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Baýramali şahamçasy Mary welaýat., Baýramali şäheri Baýramaly şäher etrapara elektrik aragatnaşyk ulgamy Baýramaly ş. Garaşsyzlyk köçe 9-njy jaýy
39 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Şatlyk şahamçasy Mary welaýat., Şatlyk şäheri Bankyň binasynda Şatlyk şaheri Mary köç,jaý 5
40 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Şatlyk şahamçasy Mary welaýat., Şatlyk şäheri Marygazçykaryş müdürligi Şatlyk şaheri B.Abdyllaýew köç
41 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Ýoleten şahamçasy Mary welaýat., Ýoleten şäheri Bankyň binasynda koç Gurt Gaýypow,jaý 70
42 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Balkan şahamçasy Balkan welaýat., Balkanabat şäheri Bankyň binasynda Nebitçiler köç, 195 kwartaly
43 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Balkan şahamçasy Balkan welaýat., Balkanabat şäheri Bankyň binasynda Nebitçiler köç, 195 kwartaly
44 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Balkan şahamçasy Balkan welaýat., Balkanabat şäheri WEAK "Balkantelekom" Nebitçiler köç, 195 kwartaly
45 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Balkan şahamçasy Balkan welaýat., Balkanabat şäheri Otel nebitçi DSK "Balkansyýahat" 198 kwartaly
46 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Balkan şahamçasy Balkan welaýat., Balkanabat şäheri Türkmennebit DK "Nebitgazdüýpliabatlaýyş" tresti Magtymguly şaýoly 49
47 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Balkan şahamçasy Balkan welaýat., Balkanabat şäheri Türkmennebit DK "Balkanabat tilsimat ulaglar müdirligi" Beýik ýüpek ýoly
48 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Garabogaz şahamçasy Balkan welaýat., Garabogaz şäheri Bankyň binasynda Hazar şäheri., Magtymguly köç., 1-nji jaý
49 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Hazar şahamçasy Balkan welaýat., Hazar şäheri Bankyň binasynda Hazar şäheri., Magtymguly köç., 1-nji jaý
50 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Turkmenbaşy şahamçasy Balkan welaýat., Turkmenbaşy şäheri Bankyň binasynda Magtymguly köçesi1-nji jaýy
51 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Turkmenbaşy şahamçasy Balkan welaýat., Turkmenbaşy şäheri Bankyň binasynda Magtymguly köçesi1-nji jaýy
52 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Turkmenbaşy şahamçasy Balkan welaýat., Turkmenbaşy şäheri Bankyň binasynda Magtymguly köçesi1-nji jaýy
53 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Turkmenbaşy şahamçasy Balkan welaýat., Turkmenbaşy şäheri Bankyň binasynda Magtymguly köçesi1-nji jaýy
54 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Turkmenbaşy şahamçasy Balkan welaýat., Turkmenbaşy şäheri TNGIZT Turkmenbaşy köç. Jaý 5.
55 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Turkmenbaşy şahamçasy Balkan welaýat., Turkmenbaşy şäheri TNGIZT Turkmenbaşy köç. Jaý 5.
56 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Turkmenbaşy şahamçasy Balkan welaýat., Turkmenbaşy şäheri "Türkmenbaşy" myhmanhanasy Bahry Hazar köç.
57 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Turkmenbaşy şahamçasy Balkan welaýat., Awaza milli syýahatçylyk zology Turkmenistanyň syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň "Seyrana"myhmanhanasy Awaza milli syýahatçylyk zology
58 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Turkmenbaşy şahamçasy Balkan welaýat., Awaza milli syýahatçylyk zology TNGIZT-nyň sagaldyş-keselleriň önüni alyş gullugy Awaza milli syýahatçylyk zology
59 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Turkmenbaşy şahamçasy Balkan welaýat., Awaza milli syýahatçylyk zology Şapak Hojalyk jemgyýtiniň Awaza milli syýahatçylyk zology
60 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Turkmenbaşy şahamçasy Balkan welaýat., Awaza milli syýahatçylyk zology Ýokary derejeli "Serdar" myhmanhanasy Awaza milli syýahatçylyk zology
61 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Lebap şahamçasy Lebap welaýat., Turkmenabat şäheri Bankyň binasynda Ahal köç,jaý 6
62 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Lebap şahamçasy Lebap welaýat., Turkmenabat şäheri Bankyň binasynda Ahal köç,jaý 6
63 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Lebap şahamçasy Lebap welaýat., Turkmenabat şäheri Lebap telekom WEAK Niýazow şaýoly aragatnaşyk öýi
64 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Lebap şahamçasy Lebap welaýat., Turkmenabat şäheri Gaz gaýtadan işleýiş müdirligi Gökdepe köç. 172 jaý
65 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Lebap şahamçasy Lebap welaýat., Turkmenabat şäheri Demir Ýol ministrliginiň demir ýol Türkmenabad bölüginiň birleşdirilen hojalygy S. Niýazow şaýoly 9-njy jaýy
66 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Gazojak şahamçasy Lebap welaýat., Gazojak şäheri Bankyň binasynda köç. Magtymguly 154 jaý
67 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Gazojak şahamçasy Lebap welaýat., Gazojak şäheri Bankyň binasynda köç. Magtymguly 154 jaý
68 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Gazojak şahamçasy Lebap welaýat., Gazojak şäheri Durmuş taýdan dolandyryş edarasy köç. Magtymguly
69 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Seýdi şahamçasy Lebap welaýat., Seýdi şäheri Bankyň binasynda köç. Bitaraplyk 12
70 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Seýdi şahamçasy Lebap welaýat., Seýdi şäheri Seýdi Elektrik aragatnaşyk edarasy köç. Bitaraplyk 9 nji jaý
71 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Magdanly şahamçasy Lebap welaýat., Magdanly şäheri Bankyň binasynda Magdanly şäheri.,Bitaraplyk köç., 20nji jaý.
72 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Magdanly şahamçasy Lebap welaýat., Magdanly şäheri Bankyň binasynda Magdanly şäheri.,Bitaraplyk köç., 20nji jaý.
73 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Turkmenabat şahamçasy Lebap welaýat., Turkmenaba şäheri Bankyň binasynda Türkmenabat şäheri P/O14 aragatnaşyk bölümi
74 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Garlyk şahamçasy Lebap welaýat., Garlyk şäheri Bankyň binasynda Köýtendag etrabynyň Garlyk şäherçesi., Galkynyş köçesi. 5-nji jaý
75 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Garlyk şahamçasy Lebap welaýat., Garlyk şäheri Garlyk geňeşliginiň Lebap sement zawody Köýtendag etrabynyň Garlyk şäherçesi.,
76 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Daşoguz şahamçasy Daşoguz welaýat., Daşoguz şäheri Bankyň binasynda Al-Horezmi köçe 29 jay
77 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Daşoguz şahamçasy Daşoguz welaýat., Daşoguz şäheri Daşoguz Aeroporty Daşoguz şäheri.
78 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Daşogus şahamçasy Daşoguz welaýat., Daşoguz şäheri Daşoguz welaýat gaz üpjünçilik müdürligi Gahryman Gurbansoltan eje köç 6/1
79 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Daşogus şahamçasy Daşoguz welaýat., Daşoguz şäheri Daşoguzsyýahat DSK Uzboý myhmanhanasy S.Türkmenbaşy şaýoly -19/1
80 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Daşogus şahamçasy Daşoguz welaýat., Daşoguz şäheri Daşoguznebitgazgurluşyk tresti Türkmenbaşy şaýoly 7
81 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Köneürgenç şahamçasy Daşoguz welaýat., Köneürgenç şäheri Bankyň binasynda Akgala d\b
82 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň S.Türkmenbaşy gullugy Daşoguz welaýat., S.Türkmenbaşy şäheri Bankyň binasynda S.Türkmenbaşy şäherçe şaýoly köçe 34
83 Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" DTB-nyň Görogly şahamçasy Daşoguz welaýat., Görogly şäheri Bankyň binasynda Görogly şäherçe S.Niýazow köçe 32 jaý

Türkmenistanyň “Türkmenbaşy” Döwlet täjirçilik banky

H. Annadurdyýew (2026) köç., 54,

Aşgabat, Türkmenistan, 744000

Aşgabat (Baş ofisi):

(99312) 44-72-62; 44-71-19