• Turkmen
  • Русский
TÜRKMENISTANYŇ "TÜRKMENBAŞY" PAÝDARLAR TÄJIRÇILIK BANKY

Bankymyzyň Bankomatlary

 

Türkmenistanyň "Turkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankyna degişli bankomatlar barada maglumat (01.02.2023ý.).

Bankyň (şahamçanyň) ady Welaýat/säher ID Belgisi Gurnlan edaranyn ady Ýerleşýän ýeriniň salgysy
BAŞ BANK
1 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 301002  Aşgabat şäher şahamçasynyň Bankyň binasynda (esasy girelge) Aşgabat ş. köç. H.Annadurdyýewa. jaý-54
2 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300005  Aşgabat şäher şahamçasynyň Bankyň binasynda (işgärler girelge) Aşgabat ş. köç. H.Annadurdyýewa. jaý-54
3 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300309 "Türkmen ýol taslama" institutynynyň binasy Aşgabat ş. 2089/7 (Bereketli geçelgesi.)
4 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300512 Aşgabat Gaz müdirligi  Aşgabat ş. 2003köç. 5-nji jaýy
5 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300384 Gurluşuk we binägärlik ministirliginiň seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk y.b. instituty Aşgabat ş. A.Nyýazow köç. 138 j.
6 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300152 Altyn-Asyr ÝGPJ-ji Aşgabat ş. Oguzhan köç. 217 j.
7 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300513 Türkmenstandartlary merkezi Aşgabat ş. Oguzhan köç. 12 j.
8 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300514 Etalon Merkezi Aşgabat ş. Ert.berkarar. köç. 1953 koöç (Ýaşlar). jaý-76
9 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300006 Bankyň binasynda (esasy girelge) täze bina Aşgabat ş.Arçabil çandybil şaýoly 121j.
10 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300120 Nebitgazhyzmat ÝPGJ-i. ministrliginiň binasy. №1  Aşgabat ş. Arçabil şaýoly. 56 j.
11 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300121 Nebitgazhyzmat ÝPGJ-i. YBGGI. №1 Aşgabat ş. Arçabil şaýoly. 58 j.
12 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300122 Aşgabat şäher telefon ulgamy ÝGPJ Aşgabat ş. A.Nizaow köç.104 j. 
13 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300123 Aşgabat şäher telefon ulgamy ÝGPJ Aşgabat ş. A.Tekilowa köç. 2 j.
14 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300187 Aşgabat ýangyç guýuş stansiýasynyň ÖB-gi. (AÝGS) Aşgabat ş. Watutin köç. 42 j.
15 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300155 "Türkmengazüpjünçilik" birleşigi Aşgabat ş. Oguzhan köç. 189 j.
16 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300156 Türkmenistanyň senagat ministrligi Aşgabat ş. Arçabil şaýoly. 132 j.
17 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300265 Ýaşaýyş jemagat hojalygy kärhanasy Aşgabat ş. Andalyp köç. 80 j.
18 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300268 Türkmengaz DK-nyň Geofizika edarasy Aşgabat ş. M.Täçmyradow (1950) köç. 1A j.
19 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300269 Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministrligi Aşgabat ş. Arçabil şaýoly . 54 j.
20 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300266 Türkmenawtoulaglary agentligi Aşgabat ş. Arçabil şaýoly . 126 j.
21 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300263 "Türkmenpoçta" PAK-y Aşgabat ş. 2023-nji köç . 16 j.
22 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300264 "Döwletenergogözegçilik" kärhanasy Aşgabat ş. 2008 (N.Pomma) köç. 6 j.
23 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300225 Türkmengaz DK-nyň "Türkmengaz aragatnaşyk" müdirligi. №1 Aşgabat ş. Mollanepes köç. 1 j. 
24 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300157 Türkmengaz DK-nyň "Türkmengaz aragatnaşyk" müdirligi. №2 Aşgabat ş. Mollanepes köç. 1 j. 
25 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300158 Türkmenenergoabatlaýyş ýoritelişdiren önümçilik birleşigi   Aşgabat ş. (2035) Kemine köç.244 j.
26 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300154 "Türkmendermansenagat" birleşiginiň "Saglyk" derman kärhanasy Aşgabat ş. 2105 (Hoja Ahmet Ýasawy) köç. 40 j.
27 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300205 TSweGÖ ministrliginiň "Türkmendemirönümleri" döwlet kärhanasy  bankomat 1 Aşgabat-Daşoguz awtomobil ýoly. 22-nji km
28 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300206 TSweGÖ ministrliginiň "Türkmendemirönümleri" döwlet kärhanasy  bankomat 2 Aşgabat-Daşoguz awtomobil ýoly. 22-nji km
29 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300203 "Türkmendemirýollary" agentligi Aşgabat ş. Arçabil şaýoly. 162 j.
30 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300153 “Türkmengeologiýa” DK-nyň “Türkmengeologiýa” gözleg ekspedisiýasy Aşgabat ş. Magtymguly şaýoly. 102 j.
31 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300346 “Nebitgazhyzmat” ÝPGJ-I. ministrliginiň binasy. №2 Aşgabat ş. Arçabil şaýoly köç.56 j.
32 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300347 “Nebitgazhyzmat” ÝPGJ-I. YBGGI №2 Aşgabat ş. Arçabil şaýoly köç.58 j.
33 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300372 Altyn-Asyr ÝGPJ-ji Aşgabat ş. Oguzhan köç. 217 j.
34 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300374 Türkmenistanyň  Energetika Ministrligi Aşgabat ş. 2022-nji köçe (N.Pomma). 55 j.
35 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300406 Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy. №1 Aşgabat ş. Atamyrat Nyýazow  köç 424 j.
36 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300407 Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy. №2 Aşgabat ş. Atamyrat Nyýazow  köç 424 j.
37 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300408 Aşgabat ş. jemagat önümçilik tehniki üpjünçilik müdirligi. №1 Aşgabat ş. Bekrewe köç. 122 j.
38 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300411 Türkemn Döwlet neşirýat gullugy. Metbugat Merkezi  1-nji bankomat Aşgabat ş. Galkynyş (1995) köç. 20 j.
39 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300432 Bitarap Türkmenistan şaýoly. 84-nji ýaşaýyş jaýy Aşgabat ş.Bitarap Türkmenistan şaýoly. 84 j.
40 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300082 "Türkmenstandartlary" baş döwlet gullugy Aşgabat ş. (1995)  Atabaýew köç. 12 j.
41 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300113 "Türkmenaragatnaşyk" agentligi Aşgabat ş. Arçabil şaýoly. 88 j.
42 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300119 Altyn-Asyr ÝGPJ-ji Aşgabat ş. Oguzhan köç. 217 j.
43 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300515 Türkmenistanyň goranmak ministrligi. Ahal welaýaty boýunça şahamçasy. Aşgabat ş. Galkynyş (1995) köç. 54A j.
44 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300460 Bankyň binasynda işgärler girelgesi Aşgabat ş.Arçabil çandybil şaýoly 121j.
45 "Türkmenbaşy" PTB Aşgabat ş 300261 Türkmenistanyň Türkmengaz ÝPGJ-nyň  gazdan benzin öndürýän zawody Aşgabat-Daşoguz awtomobil ýoly. 43-nji km
AZATLYK ŞAHAMÇASY
1 "Türkmenbaşy" PTB-yň Azatlyk şahamçasy Aşgabat ş 300368 Änew nebit kärhanasy Ahal welaýat Ak bugdaý etrap barhanly köçe 3-nji jaý
2 "Türkmenbaşy" PTB-yň Azatlyk şahamçasy Aşgabat ş 300479 Halkara Howa meňzili Aşgabat ş A.Amanow "Uçyjylar topary"
3 "Türkmenbaşy" PTB-yň Azatlyk şahamçasy Aşgabat ş 300480 "Türkmenbaşy" PTB-yň Azatlyk şahamçasy Aşgabat ş. B.Annanow 1916-njy köçesi 165-nji jaýy
4 "Türkmenbaşy" PTB-yň Azatlyk şahamçasy Aşgabat ş 300555 "Türkmenbaşy" PTB-yň Azatlyk şahamçasy Aşgabat ş. B.Annanow 1916-njy köçesi 165-nji jaýy
5 "Türkmenbaşy" PTB-yň Azatlyk şahamçasy Aşgabat ş 300019 "Türkmenbaşy" PTB-yň Azatlyk şahamçasy Aşgabat ş. B.Annanow 1916-njy köçesi 165-nji jaýy
6 "Türkmenbaşy" PTB-yň Azatlyk şahamçasy Aşgabat ş 300521 "Türkmenbaşy" PTB-yň Azatlyk şahamçasy Aşgabat ş. B.Annanow 1916-njy köçesi 165-nji jaýy
7 "Türkmenbaşy" PTB-yň Azatlyk şahamçasy Aşgabat ş 300522 Demirbetonkonstruksiýa zawody Aşgabat ş. (A.Berdiýew) 2087-nji köçesi 8-nji  jaýy 
8 "Türkmenbaşy" PTB-yň Azatlyk şahamçasy Aşgabat ş 300170 Aşgabat säher Türkmen Tagamlary söwda öýi Aşgabat säheri Ata-Türk 99/1 
9 "Türkmenbaşy" PTB-yň Azatlyk şahamçasy Aşgabat ş 300556 Berkararlyk etraň azyk söwda kärhanasy  Aşgabat ş. 1916-njy (B.Annanow) köçesiniň 153-nji jaýy
10 "Türkmenbaşy" PTB-yň Azatlyk şahamçasy Aşgabat ş 300420 Nebitmaş D.K Aşgabat ş. 1930 köçe 41 jaýy
11 "Türkmenbaşy" PTB-yň Azatlyk şahamçasy Aşgabat ş 300371 Aşgabat ş. Aşgabat awtoulag kärhanasy Aşgabat ş. 1926  (3-nji bäş ýyllyk) köç. 70-nji jaýy
KÖPETDAG ŞAHAMÇASY
1 "Türkmenbaşy" PTB-yň Köpetdag şahamçasy  Aşgabat ş 300020 "Türkmenbaşy" PTB-yň Köpetdag şahamçasy  Aşgabat ş.B.Garryýew köç 2a
2 "Türkmenbaşy" PTB-yň Köpetdag şahamçasy  Aşgabat ş 300191 "Demirýollary" AGPJ, Aşgabat ş.B.S. Türkmenbaşy şaýoly jaý 7
3 "Türkmenbaşy" PTB-yň Köpetdag şahamçasy  Aşgabat ş 300192 "Demirýollary" AGPJ, Aşgabat stansiyasy Aşgabat ş.Gurbansoltan eje şaýoli jaý1
4 "Türkmenbaşy" PTB-yň Köpetdag şahamçasy  Aşgabat ş 300275 "Demirýollary" AGPJ, Aşgabat 5-nji şahamçasy Aşgabat ş.köç.Magtymguly , jay-66
5 "Türkmenbaşy" PTB-yň Köpetdag şahamçasy  Aşgabat ş 300315 "Demirýollary" AGPJ, Aşgabat 4-nji şahamçasy Aşgabat ş. Pürli Saryýew köç. J.25
6 "Türkmenbaşy" PTB-yň Köpetdag şahamçasy  Aşgabat ş 300369 "Demirýollary" AGPJ, Aşgabat 3-nji şahamçasy Aşgabat şäher, Oraz galyr köçesi, jaý 2
7 "Türkmenbaşy" PTB-yň Köpetdag şahamçasy  Aşgabat ş 300370 "Demirýollary" AGPJ, Aşgabat 9-nji şahamçasy Aşgabat şäher, Gazanjyk köçe , jaý 16
8 "Türkmenbaşy" PTB-yň Köpetdag şahamçasy  Aşgabat ş 300409 Aşgabat Döwlet Söwda edarasy Aşgabat  Azady köç 72/1
9 "Türkmenbaşy" PTB-yň Köpetdag şahamçasy  Aşgabat ş 303002 Demirýollary AGPJ,  Aşgabat 8-nji şahamçasy ş.Aşgabat  köç Promyşlenny jaý 2
10 "Türkmenbaşy" PTB-yň Köpetdag şahamçasy  Aşgabat ş 300484 Demirýollary AGPJ,  Aşgabat 7-nji şahamçasy ş.Aşgabat, köç.Şükür bagşy, jaý-59
11 "Türkmenbaşy" PTB-yň Köpetdag şahamçasy  Aşgabat ş 303001 Köpetdag şahamçasynyň binasynda ş.Aşgabat B.Garryýew köç 2a
12 "Türkmenbaşy" PTB-yň Köpetdag şahamçasy  Aşgabat ş 300524 “TDÝUM "Aşgabat raýat desgalar" edarasy ş.Aşgabat B.Garryýew köç 2
13 "Türkmenbaşy" PTB-yň Köpetdag şahamçasy  Aşgabat ş 300553 Demirýollary AGPJ,  Aşgabat 1-nji şahamçasy ş.Aşgabat B.Garryýew köç 2
14 "Türkmenbaşy" PTB-yň Köpetdag şahamçasy  Aşgabat ş 300072 "Türkmenbaşy" PTB-yň Köpetdag şahamçasy  ş.Aşgabat B.Garryýew köç 2a
ÇANDYBIL ŞAHAMÇASY
1 "Türkmenbaşy" PTB-yň Çandybil şahamçasy Aşgabat ş 300007 "Türkmenbaşy" PTB-yň Çandybil şahamçasy Aşgabat şäheri, 1945 ( 10ýyl Abadançylyk ) köçe 165-nji jaýy
2 "Türkmenbaşy" PTB-yň Çandybil şahamçasy Aşgabat ş 300493 "Paýtagt" söwda merkeziniň binasynda Aşgabat ş. 1945, (10 ýyl Abadançylyk) köçe.,60
3 "Türkmenbaşy" PTB-yň Çandybil şahamçasy Aşgabat ş 300525 "Türkmenbaşy" PTB-yň Çandybil şahamçasy Aşgabat şäheri, 1945 ( 10ýyl Abadançylyk ) köçe 165-nji jaýy
4 "Türkmenbaşy" PTB-yň Çandybil şahamçasy Aşgabat ş 300241  Milli Olimpiýa sport köşginiň binasynda Aşgabat şäheriniň Arçabil Şaýoly köçesiniň 14-nji jaýy
5 "Türkmenbaşy" PTB-yň Çandybil şahamçasy Aşgabat ş 300378 "Türkmeneksport" döwlet kärhanasy Aşgabat ş. 1945, (10 ýyl Abadançylyk) köçe.,60
6 "Türkmenbaşy" PTB-yň Çandybil şahamçasy Aşgabat ş 300559 Türkmenistanyň Söwda senagat edarasy Aşgabat ş., Çandybil köçe 143-jaýy
7 "Türkmenbaşy" PTB-yň Çandybil şahamçasy Aşgabat ş 300296 Türkmenistanyň "Türkmenhowaýollary"  agentligi  Aşgabat , Oguzhan  köçe., 211
8 "Türkmenbaşy" PTB-yň Çandybil şahamçasy Aşgabat ş 300551 Türkmendöwlettaslama Aşgabat ş. Kemine köç, jaý 102
BÜZMEÝIN ŞAHAMÇASY
1 "Türkmenbaşy" PTB-yň Büzmeýin şahamçasy Aşgabat ş 300080 "Türkmenbaşy" PTB-yň Büzmeýin şahamçasy Aşgabat ş., Büzmeýin etr gündogar köç., 3-nji jaýy
2 "Türkmenbaşy" PTB-yň Büzmeýin şahamçasy Aşgabat ş 300212 Aşgabat ş., Büzmeýin etr., Büzmeýin döwlet elektrik stansiýasy Aşgabat ş., Büzmeýin etr., ýaşlyk köçe 12-nji jaýy
3 "Türkmenbaşy" PTB-yň Büzmeýin şahamçasy Aşgabat ş 300280 Aşgabat ş., Büzmeýin etr.,“Türkmennebitönümleri” Baş müdürliginiň Hojalyk Hasaplaşygyndaky Abatlaýyş-Gurluşyk müdürligi Aşgabat ş., Büzmeýin etr., Transport köç 8-nji jaýy
4 "Türkmenbaşy" PTB-yň Büzmeýin şahamçasy Aşgabat ş 300300 Aşgabat ş., büzmeýin etr., büzmeýin "Demirbitonönümleri" zawody Aşgabat ş., Büzmeýin şaýoly 7-nji jaýy
5 "Türkmenbaşy" PTB-yň Büzmeýin şahamçasy Aşgabat ş 300356 "Türkmenbaşy" PTB-yň Büzmeýin şahamçasy Aşgabat ş., Büzmeýin etr gündogar köç., 3-nji jaýy
6 "Türkmenbaşy" PTB-yň Büzmeýin şahamçasy Aşgabat ş 300518 "Türkmenbaşy" PTB-yň Büzmeýin şahamçasy Aşgabat ş., Büzmeýin etr gündogar köç., 3-nji jaýy
7 "Türkmenbaşy" PTB-yň Büzmeýin şahamçasy Aşgabat ş 300391 Kelete sement zawody Ahal wel. Bäherden etrap kelete obasy
8 "Türkmenbaşy" PTB-yň Büzmeýin şahamçasy Aşgabat ş 300392 Kelete sement zawody Ahal wel. Bäherden etrap kelete obasy
9 "Türkmenbaşy" PTB-yň Büzmeýin şahamçasy Aşgabat ş 300519 Türkmen atlary Döwlet birleşiginiň Halkara ahalteke atçylyk sport toplumy Ahal wel. Gökdepe etrap köpetdag şaýolynyň jülge gökdere böleginiň 11nji km
10 "Türkmenbaşy" PTB-yň Büzmeýin şahamçasy Aşgabat ş 300557 Bäherden sement zawody Ahal wel. Bäherden etrap ýarajy obasy
11 "Türkmenbaşy" PTB-yň Büzmeýin şahamçasy Aşgabat ş 300558 Bäherden sement zawody Ahal wel. Bäherden etrap ýarajy obasy
AŞGABAT ŞAHAMÇASY
1 "Türkmenbaşy" PTB-yň Aşgabat şäher şahamçasy Aşgabat ş 300418 "Türkmengazakdyryş" edara binasynda Aşgabat ş.,Seýitnazar seýdi köçe jaý 1
2 "Türkmenbaşy" PTB-yň Aşgabat şäher şahamçasy Aşgabat ş 300477 "Türkmenbaşy" PTB-yň Aşgabat şäher şahamçasy Aşgabat ş. köç. H.Annadurdyýewa. jaý-54
3 "Türkmenbaşy" PTB-yň Aşgabat şäher şahamçasy Aşgabat ş 300478 Aşgabadyň tehniki tükelleýiş edarasy Aşgabat ş. 1984 (puşkin) köçe 14 j.
SARAHS ŞAHAMÇASY
1 "Türkmenbaşy" PTB-yň Sarahs  şahamçasy Ahal welaýat 300163 "Döwletabatgazçykaryş" müdirligi Ahal wel. Sarahs etrap Döwletabat ş.
2 "Türkmenbaşy" PTB-yň Sarahs  şahamçasy Ahal welaýat 300317 "Döwletabatgazçykaryş" müdirligi Ahal wel. Sarahs etrap Döwletabat ş.
3 "Türkmenbaşy" PTB-yň Sarahs  şahamçasy Ahal welaýat 300109 "Türkmenbaşy" PTB-yň Sarahs  şahamçasy Ahal wel. Sarahs etrap Sarahs ş. Şeýdaýy köçe 37j.
4 "Türkmenbaşy" PTB-yň Sarahs  şahamçasy Ahal welaýat 300351 "Türkmenbaşy" PTB-yň Sarahs  şahamçasy Ahal wel. Sarahs etrap Sarahs ş. Şeýdaýy köçe 37j.
5 "Türkmenbaşy" PTB-yň Sarahs  şahamçasy Ahal welaýat 300456 "Türkmenbaşy" PTB-yň Sarahs  şahamçasy Ahal wel. Sarahs etrap Sarahs ş. Şeýdaýy köçe 37j.
6 "Türkmenbaşy" PTB-yň Sarahs  şahamçasy Ahal welaýat 300516 "Türkmenbaşy" PTB-yň Sarahs  şahamçasy Ahal wel. Sarahs etrap Sarahs ş. Şeýdaýy köçe 37j.
7 "Türkmenbaşy" PTB-yň Sarahs  şahamçasy Ahal welaýat 300517 "Türkmenbaşy" PTB-yň Sarahs  şahamçasy Ahal wel. Sarahs etrap Sarahs ş. Şeýdaýy köçe 37j.
DAŞOGUZ ŞAHAMÇASY
1 "Türkmenbaşy" PTB-yň Daşoguz şahamçasy Daşoguz  welaýat., Daşoguz şäheri 300081 Daşoguz  Aeroporty Daşoguz şäheri.
2 "Türkmenbaşy" PTB-yň Daşoguz şahamçasy Daşoguz  welaýat., Daşoguz şäheri 300256 Daşoguz stansiýasyndaky ulaglardaky Polisiýa bölümi  Daşoguz şäher A.Nyýazow köçesi 39A jaýy.
3 "Türkmenbaşy" PTB-yň Daşoguz şahamçasy Daşoguz  welaýat. Daşoguz şäheri 300213 Daşoguz welaýat gaz üpjünçilik müdürligi Daşoguz ş Gahryman GURBANSOLTAN eje köçe 6/1 
4 "Türkmenbaşy" PTB-yň Daşoguz şahamçasy Daşoguz  welaýat., Daşoguz şäheri 300288 "Daşoguzgazakdyryş" №1 S.A Nyýazow ad etrap Gulistan gen
5 "Türkmenbaşy" PTB-yň Daşoguz şahamçasy Daşoguz  welaýat., Daşoguz şäheri 300289 "Daşoguzgazakdyryş" №2 S.A Nyýazow ad etrap Gulistan gen
6 "Türkmenbaşy" PTB-yň Daşoguz şahamçasy Daşoguz  welaýat., Daşoguz şäheri 300290 "Türkmenbaşy" PTB-yň Daşoguz şahamçasy Daşoguz ş. AL-Horezmi köçe 29 jaý
7 "Türkmenbaşy" PTB-yň Daşoguz şahamçasy Daşoguz  welaýat., Daşoguz şäheri 300255 Daşoguznebitgazgurluşyk tresti Türkmenbaşy şaýoly -7
8 "Türkmenbaşy" PTB-yň Daşoguz şahamçasy Daşoguz  welaýat., Daşoguz şäheri 300340 "Daşoguzenergo" ÖB-niň Mehanizasiýa we Awtoulaglar gullugy Daşoguz şäher Ruhnama köçe 11 jaýy 
9 "Türkmenbaşy" PTB-yň Daşoguz şahamçasy Daşoguz  welaýat., Daşoguz şäheri 300341 "Daşoguzawtoulag" ÖB-i Daşoguz ş. köçe Şagadam 41 jaý
10 "Türkmenbaşy" PTB-yň Daşoguz şahamçasy Daşoguz  welaýat., Daşoguz şäheri 300342 "Daşoguzýolgurluşyk" ÖB-i Daşoguz ş Türkmenistanyň Gahrymany A.Nyýazow köçe 6/1 jaý
11 "Türkmenbaşy" PTB-yň Daşoguz şahamçasy Daşoguz  welaýat., Daşoguz şäheri 300343 Daşoguz nebit kärhanasy Daşoguz wel. S.A Nyýazow ad. etrap Altyn Ýol geňeşligi
12 "Türkmenbaşy" PTB-yň Daşoguz şahamçasy Daşoguz  welaýat., Daşoguz şäheri 300344 "Türkmenýöritenebitgazgurnama"ýöriteleşdirilen gurnama trestiniň 5-nji ýöriteleşdirilen gurnama dolandyryş edarasy Daşoguz ş. Oguzhan köçesi 2/1 jaýy
13 "Türkmenbaşy" PTB-yň Daşoguz şahamçasy Daşoguz  welaýat., Daşoguz şäheri 300345 "Demir ýollary" açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 5-nji şahamçasy Daşoguz şäher Atamyrat Niýazow 39ç jaýy 
14 "Türkmenbaşy" PTB-yň Daşoguz şahamçasy Daşoguz  welaýat., Daşoguz şäheri 300399 "Türkmenbaşy" PTB-yň Daşoguz şahamçasy Daşoguz ş. AL-Horezmi köçe 29 jaý
15 "Türkmenbaşy" PTB-yň Daşoguz şahamçasy Daşoguz  welaýat., Daşoguz şäheri 300400 Daşoguz Ýol we desgalar edarasy  Daşoguz ş. Gahryman A, Nyýazow 27/3
16 "Türkmenbaşy" PTB-yň Daşoguz şahamçasy Daşoguz  welaýat., Daşoguz şäheri 300430 "Daşoguzgazakdyryş" müdirliginiň Jemleýji we üpjün ediji tehniki önümçilik edarasy  ş.Daşoguz, köç.Al-Horezmi,      jaý- 320
17 "Türkmenbaşy" PTB-yň Daşoguz şahamçasy Daşoguz  welaýat., Daşoguz şäheri 300431 "Daşoguzulgamgurluşyk" göçme kärhanasy Daşoguz ş. Ruhnama köçesiniň 7/2 jaýy
18 "Türkmenbaşy" PTB-yň Daşoguz şahamçasy Daşoguz  welaýat., Daşoguz şäheri 300491 Daşoguz Demir ýol wokzaly ş.Daşoguz. köç.Niýazow, jaý-38
19 "Türkmenbaşy" PTB-yň Daşoguz şahamçasy Daşoguz  welaýat., Daşoguz şäheri 300492 "Daşoguzsyýahat" DSK-nyň Daşoguz myhmanhanasy ş.Daşoguz, köç.Ruhnama, jaý-100
20 "Türkmenbaşy" PTB-yň Daşoguz şahamçasy Daşoguz  welaýat., Daşoguz şäheri 300534 "Daşoguzenergo" ÖB-niň Mehanizasiýa we Awtoulaglar gullugy Daşoguz şäher Ruhnama köçe 11 jaýy 
21 "Türkmenbaşy" PTB-yň Daşoguz şahamçasy Daşoguz  welaýat., Daşoguz şäheri 300535 Türkmenistanyň Migrasiýa gullugynyň Daşoguz welaýat boýunça Müdirligi  Daşoguz ş Al Horezmi köçe 20 jaýy 44 jaý
22 "Türkmenbaşy" PTB-yň Daşoguz şahamçasy Daşoguz  welaýat., Daşoguz şäheri 300536 "Türkmenbaşy" PTB-yň Daşoguz şahamçasy Daşoguz ş. AL-Horezmi köçe 29 jaý
GOROGLY ŞAHAMÇASY
1 "Türkmenbaşy" PTB-yň Görogly şahamçasy Daşoguz  welaýat., Görogly şäheri 300190 "Türkmenbaşy" PTB-yň Görogly şahamçasy Görogly şäheri S.Nyýazow köçe 32 jaý
2 "Türkmenbaşy" PTB-yň Görogly şahamçasy Daşoguz  welaýat., Görogly şäheri 300319 "Türkmenbaşy" PTB-yň Görogly şahamçasy Görogly şäheri S.Nyýazow köçe 32 jaý
3 "Türkmenbaşy" PTB-yň Görogly şahamçasy Daşoguz  welaýat., Görogly şäheri 300440 Görogly etrabynyň H.Myradow geňeşligi Görogly etrabynyň H.Myradow geňeşligi
4 "Türkmenbaşy" PTB-yň Görogly şahamçasy Daşoguz  welaýat., Görogly şäheri 300441 "Türkmenbaşy" PTB-yň Görogly şahamçasy Görogly şäheri S.Nyýazow köçe 32 jaý
5 "Türkmenbaşy" PTB-yň Görogly şahamçasy Daşoguz  welaýat., Görogly şäheri 300442 Görogly etrabynyň Aksaraý geňeşligi Görogly etrabynyň Aksaraý geňeşligi
6 "Türkmenbaşy" PTB-yň Görogly şahamçasy Daşoguz  welaýat., Görogly şäheri 300481 Görogly etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasy Görogly şäheri T.Ataýew köçe 58 jaýy
7 "Türkmenbaşy" PTB-yň Görogly şahamçasy Daşoguz  welaýat., Görogly şäheri 300540 Görogly etrabynyň Bilim bölümi Görogly şäheri S.Nyýazow köçe 12 jaý
KÖNEÜRGENÇ ŞAHAMÇASY
1 "Türkmenbaşy" PTB-yň Köneurgenç şahamçasy Daşoguz  welaýat., Köneürgenç şäheri 300297 "Türkmenbaşy" PTB-yň Köneurgenç şahamçasy Köneurgenç etr. Akgala geňeşligi 126/10
2 "Türkmenbaşy" PTB-yň Köneurgenç şahamçasy Daşoguz  welaýat., Köneürgenç şäheri 300188 "Türkmenbaşy" PTB-yň Köneurgenç şahamçasy Köneurgenç etr. Akgala geňeşligi 126/10
3 "Türkmenbaşy" PTB-yň Köneurgenç şahamçasy Daşoguz  welaýat., Köneürgenç şäheri 300520 Köneurgenç etrap Ösümlik Ýag Kärhanasy  Köneurgenç etr. Abadan geňeşligi
4 "Türkmenbaşy" PTB-yň Köneurgenç şahamçasy Daşoguz  welaýat., Köneürgenç şäheri 300320 Köneurgenç etrap  Harby wekilligi  Köneurgenç  şäher Galkynyş köçe 1 jaýy
5 "Türkmenbaşy" PTB-yň      S.Türkmenbaşy şahamçasy Daşoguz  welaýat., Köneürgenç şäheri 300189 "Türkmenbaşy" PTB-yň Köneurgenç şahamçasy S. Türkmenbaşy etr Şaýoly köçesi  14/6
6 "Türkmenbaşy" PTB-yň      S.Türkmenbaşy şahamçasy Daşoguz  welaýat., Köneürgenç şäheri 300538 S. Türkmenbaşy etr Gaz hojalyk edarasy  S. Türkmenbaşy etr Seýilgäh  köçesi  
LEBAP ŞAHAMÇASY
1 "Türkmenbaşy" PTB-yň Lebap şahamçasy Lebap welaýat., Türkmenabat şäheri 300023 "Türkmenbaşy" PTB-yň Lebap şahamçasy Türkmenabat ş Ahal köç, jaý 6
2 "Türkmenbaşy" PTB-yň Lebap şahamçasy Lebap welaýat., Türkmenabat şäheri 300071 "Lebaptelekom"  WEAK Türkmenabat ş S.Niýazow şaýoly aragatnaşyk öýi
3 "Türkmenbaşy" PTB-yň Lebap şahamçasy Lebap welaýat., Türkmenabat şäheri 300240 Döwlet Lomaý bölek söwda firmasy Türkmenabat ş. 1-nji Senagat zolagy
4 "Türkmenbaşy" PTB-yň Lebap şahamçasy Lebap welaýat., Türkmenabat şäheri 300243 "Demirýollary" AGPJ  19-njy şahamçasy Türkmenabat ş S.Niýazow şaýoly, jaý 9
5 "Türkmenbaşy" PTB-yň Lebap şahamçasy Lebap welaýat., Türkmenabat şäheri 300244 "Gazygaýtadanişleýiş" Müdürligi Türkmenabat ş Gökdepe 172 jaýy
6 "Türkmenbaşy" PTB-yň Lebap şahamçasy Lebap welaýat., Türkmenabat şäheri 300277 "Lebapnebitgazgözleg" ekpedisiýasynyň 4-nji bazasy Türkmenabat ş zerger önümçilik zonasy 2
7 "Türkmenbaşy" PTB-yň Lebap şahamçasy Lebap welaýat., Türkmenabat şäheri 300278 "Lebapnebitgazgozleg"  Müdirligi "Lebapgeohyzmat"  ýerli  kärhanasy Türkmenabat ş zerger önümçilik zonasy 2
8 "Türkmenbaşy" PTB-yň Lebap şahamçasy Lebap welaýat., Türkmenabat şäheri 300279 ,,Derýaýollary"  Önümçilik  birleşigi Türkmenabat ş Görelde  129 a  jaýy
9 "Türkmenbaşy" PTB-yň Lebap şahamçasy Lebap welaýat., Türkmenabat şäheri 300303 Türkmenabat şäheriniň AltynAsyr ÝPGJ binasy Türkmenabat ş , Gurbansoltan eje jaý63
10 "Türkmenbaşy" PTB-yň Lebap şahamçasy Lebap welaýat., Türkmenabat şäheri 300304 Demirýollary AGPJ  26-njy şahamçasy Türkmenabat ş Garaşsyzlyk  köç 19 jaýy
11 "Türkmenbaşy" PTB-yň Lebap şahamçasy Lebap welaýat., Türkmenabat şäheri 300305 "Lebapgazüpjünçilik"  müdirligi Türkmenabat ş 1-nji senagat zolagy
12 "Türkmenbaşy" PTB-yň Lebap şahamçasy Lebap welaýat., Türkmenabat şäheri 300306 "Türkmenbaşy" PTB-yň Lebap şahamçasy Türkmenabat ş Ahal köç, jaý 6
13 "Türkmenbaşy" PTB-yň Lebap şahamçasy Lebap welaýat., Türkmenabat şäheri 300307 Merkezi bankynyň Inkasator gullugy Türkmenabat ş.  Görogly beg türkmen köçesiniň 26-njy jaýy
14 "Türkmenbaşy" PTB-yň Lebap şahamçasy Lebap welaýat., Türkmenabat şäheri 300308 Lebap Taslama, Taslama Instituty Türkmenabat ş, Nyýazow şaýoly
15 "Türkmenbaşy" PTB-yň Lebap şahamçasy Lebap welaýat., Türkmenabat şäheri 300334 "Lebapenergo" önümçilik birleşigi  Türkmenabat ş S.Niýazow şaýoly, jaý 13
16 "Türkmenbaşy" PTB-yň Lebap şahamçasy Lebap welaýat., Türkmenabat şäheri 300335 Demirýollary AGPJ  21-njy şahamçasy Türkmenabat ş 2-nji ural geçelgesi
17 "Türkmenbaşy" PTB-yň Lebap şahamçasy Lebap welaýat., Türkmenabat şäheri 300380 LebapGeofizika ekspedisiýasy Türkmenabat ş Bagy Bossan köçesiniň 2-nji jaýy
18 "Türkmenbaşy" PTB-yň Lebap şahamçasy Lebap welaýat., Türkmenabat şäheri 300381 Türkmenabat ş. Türkmendöwletstandartlary labaratoriýasy Türkmenabat ş zerger önümçilik zonasy 2
19 "Türkmenbaşy" PTB-yň Lebap şahamçasy Lebap welaýat., Türkmenabat şäheri 300382 "Lebapnebitgazgozleg"  Müdirligi Türkmenabat ş zerger önümçilik zonasy 2
20 "Türkmenbaşy" PTB-yň Lebap şahamçasy Lebap welaýat., Türkmenabat şäheri 300383 "Lebapgazçykaryş" Müdirligi Türkmenabat şäheri, köç.Magtymguly Pyragy, jaý-72
21 "Türkmenbaşy" PTB-yň Lebap şahamçasy Lebap welaýat., Türkmenabat şäheri 300436 "Türkmenbaşy" PTB-yň Lebap şahamçasy Türkmenabat ş Ahal köç, jaý 6
22 "Türkmenbaşy" PTB-yň Lebap şahamçasy Lebap welaýat., Türkmenabat şäheri 300450 TürkmenNebitÖnümler kärhanasynyň Zerger şahamçasy Türkmenabat ş zerger önümçilik zonasy 2
23 "Türkmenbaşy" PTB-yň Lebap şahamçasy Lebap welaýat., Türkmenabat şäheri 300464 Türkmenabat ş "Polat abatlaýyş" zawody. Türkmenabat ş   1-nji senagat zolagy
24 "Türkmenbaşy" PTB-yň Lebap şahamçasy Lebap welaýat., Türkmenabat şäheri 300465 "TürkmenDemirýol" agentliginiň Türkmenabat Ýol we desgalar edarasy. Türkmenabat ş  Zähmet köçe 3 jaý
25 "Türkmenbaşy" PTB-yň Lebap şahamçasy Lebap welaýat., Türkmenabat şäheri 300466 Demirýollary ministrliginiň AGPJ  23-njy şahamçasy Türkmenabat ş Nyýazow şaýoly 9 a jaýy
26 "Türkmenbaşy" PTB-yň Lebap şahamçasy Lebap welaýat., Türkmenabat şäheri 300467 "Lebapawtoulag" önümçilik birleşigi Türkmenabat ş , Babagambar köç 3 jaýy
27 "Türkmenbaşy" PTB-yň Lebap şahamçasy Lebap welaýat., Türkmenabat şäheri 300468 TürkmenNebitönümler kärhanasynyň Türkmenabat şahamçasy Türkmenabat ş. Ýüpek ýoly  №3
28 "Türkmenbaşy" PTB-yň Lebap şahamçasy Lebap welaýat., Türkmenabat şäheri 300469 Demirbeton konstruksiýa önümleri Türkmenabat ş zerger önümçilik zonasy 2
29 "Türkmenbaşy" PTB-yň Lebap şahamçasy Lebap welaýat., Türkmenabat şäheri 300547 "Türkmenbaşy" PTB-yň Lebap şahamçasy Türkmenabat ş Ahal köç, jaý 6
30 "Türkmenbaşy" PTB-yň Lebap şahamçasy Lebap welaýat., Türkmenabat şäheri 300548 Türkmenabat şäheriniň 4-nji orta mekdebi Türkmenabat ş Towşan Esenowa 16
MAGDANLY ŞAHAMÇASY
1 "Türkmenbaşy" PTB-yň Magdanly şahamçasy Lebap welaýat. Magdanly şäheri 300281 Magdanly şäher Polisiýa bölümi Magdanly ş. S.A.Niýazow köç. 10-njy jaýy
2 "Türkmenbaşy" PTB-yň Magdanly şahamçasy Lebap welaýat. Magdanly şäheri 300282 Magdanly şäher Bilim bölümi Magdanly ş, Bitaraplyk köç, 4-nji jaý.
3 "Türkmenbaşy" PTB-yň Magdanly şahamçasy Lebap welaýat. Magdanly şäheri 300339 Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň 2113 harby bölümi Magdanly ş, Çarşaňňy köç, 6-njy jaýy
4 "Türkmenbaşy" PTB-yň Magdanly şahamçasy Lebap welaýat. Magdanly şäheri 300333 Magdanly şäher hassahanasy  Magdanly ş, S.A.Niýazow şaýoly, 24-nji jaýy
5 "Türkmenbaşy" PTB-yň Magdanly şahamçasy Lebap welaýat. Magdanly şäheri 300449 "Türkmenbaşy" PTB-yň Magdanly şahamçasy Magdanly ş., Bitaraplyk koç, 2-nji jaýy
6 "Türkmenbaşy" PTB-yň Magdanly şahamçasy Lebap welaýat. Magdanly şäheri 300452 "Türkmenbaşy" PTB-yň Magdanly şahamçasy Magdanly ş., Bitaraplyk koç, 2-nji jaýy
7 "Türkmenbaşy" PTB-yň Magdanly şahamçasy Lebap welaýat. Magdanly şäheri 300472 "Türkmenbaşy" PTB-yň Magdanly şahamçasy Magdanly ş., Bitaraplyk koç, 2-nji jaýy
8 "Türkmenbaşy" PTB-yň Magdanly şahamçasy Lebap welaýat. Magdanly şäheri 300473 Magdanly şäher Bilim bölümi Magdanly ş, Bitaraplyk köç, 4-nji jaý.
9 "Türkmenbaşy" PTB-yň Magdanly şahamçasy Lebap welaýat. Magdanly şäheri 300474 Köýtendag etrabynyň "Magdanlyşäheragyzsuw" müdirligi  Magdanly ş., Babur koç, 69-njy jaýy
10 "Türkmenbaşy" PTB-yň Magdanly şahamçasy Lebap welaýat. Magdanly şäheri 300543 Magdanly şäher myhmanhanasy Magdanly ş., Ýaşlyk koç, 35-nji jaýy
11 "Türkmenbaşy" PTB-yň Magdanly şahamçasy Lebap welaýat. Magdanly şäheri 300106 "Türkmenbaşy" PTB-yň Magdanly şahamçasy Magdanly ş., Bitaraplyk koç, 2-nji jaýy
12 "Türkmenbaşy" PTB-yň Magdanly şahamçasy Lebap welaýat. Magdanly şäheri 300253 "Türkmenbaşy" PTB-yň Magdanly şahamçasy Magdanly ş., Bitaraplyk koç, 2-nji jaýy
SEÝDI ŞAHAMÇASY
1 "Türkmenbaşy" PTB-yň Seýdi şahamçasy Lebap welaýat. Seýdi şäheri 300105 "Türkmenbaşy" PTB-yň Seýdi şahamçasy Seýdi ş., köç. Bitaraplyk 12
2 "Türkmenbaşy" PTB-yň Seýdi şahamçasy Lebap welaýat. Seýdi şäheri 300262 Seýdi şäher Polisiýa bölümi Seýdi ş., Ýaşlyk kiçi etrapça
3 "Türkmenbaşy" PTB-yň Seýdi şahamçasy Lebap welaýat. Seýdi şäheri 300291 Seýdi şäheriniň SNGIZ-ň 15-nji başlangyç hünär-okuw mekdebi Seýdi ş., Türkmenbaşy şaýoly -2
4 "Türkmenbaşy" PTB-yň Seýdi şahamçasy Lebap welaýat. Seýdi şäheri 300292 "Türkmenbaşy" PTB-yň Seýdi şahamçasy Seýdi ş., köç. Bitaraplyk 12
5 "Türkmenbaşy" PTB-yň Seýdi şahamçasy Lebap welaýat. Seýdi şäheri 300301 "Türkmenbaşy" PTB-yň Seýdi şahamçasy Seýdi ş., köç. Bitaraplyk 12
6 "Türkmenbaşy" PTB-yň Seýdi şahamçasy Lebap welaýat. Seýdi şäheri 300302 "Türkmenbaşy" PTB-yň Seýdi şahamçasy Seýdi ş., köç. Bitaraplyk 12
7 "Türkmenbaşy" PTB-yň Seýdi şahamçasy Lebap welaýat. Seýdi şäheri 300331 "Türkmenbaşy" PTB-yň Seýdi şahamçasy Seýdi ş., köç. Bitaraplyk 12
8 "Türkmenbaşy" PTB-yň Seýdi şahamçasy Lebap welaýat. Seýdi şäheri 300332 Seýdi şäheriniň Medeniýet bölümi Seýdi ş., köç. Bitaraplyk 11
9 "Türkmenbaşy" PTB-yň Seýdi şahamçasy Lebap welaýat. Seýdi şäheri 300379 Seýdi şäher Döwlet söwda kärhanasy, Dükan №8 Seýdi ş., köç. Bitaraplyk 
10 "Türkmenbaşy" PTB-yň Seýdi şahamçasy Lebap welaýat. Seýdi şäheri 300421 Seýdi şäheriniň nebiti gaýtadan işleýän zawody Seýdi ş., SNGIZ
11 "Türkmenbaşy" PTB-yň Seýdi şahamçasy Lebap welaýat. Seýdi şäheri 300422 Seýdi şäheriniň nebiti gaýtadan işleýän zawody Seýdi ş., SNGIZ
12 "Türkmenbaşy" PTB-yň Seýdi şahamçasy Lebap welaýat. Seýdi şäheri 300470 Seýdi şäheriniň nebiti gaýtadan işleýän zawody Seýdi ş., SNGIZ
13 "Türkmenbaşy" PTB-yň Seýdi şahamçasy Lebap welaýat. Seýdi şäheri 300471 Seýdi şäher Häkimligi Seýdi ş., Türkmenbaşy şaýoly -1
14 "Türkmenbaşy" PTB-yň Seýdi şahamçasy Lebap welaýat. Seýdi şäheri 300532 "Türkmenbaşy" PTB-yň Seýdi şahamçasy Seýdi ş., köç. Bitaraplyk 12
15 "Türkmenbaşy" PTB-yň Seýdi şahamçasy Lebap welaýat. Seýdi şäheri 300533 "Türkmenbaşy" PTB-yň Seýdi şahamçasy Seýdi ş., köç. Bitaraplyk 12
GAZOJAK ŞAHAMÇASY
1 "Türkmenbaşy" PTB-yň Gazojak şahamçasy Lebap welaýat. Gazojak şäheri 300104 "Türkmenbaşy" PTB-yň Gazojak şahamçasy Gazojak ş. köç. Magtymguly 154 jaý
2 "Türkmenbaşy" PTB-yň Gazojak şahamçasy Lebap welaýat. Gazojak şäheri 300259 "Türkmenbaşy" PTB-yň Gazojak şahamçasy Gazojak ş. köç. Magtymguly 154 jaý
3 "Türkmenbaşy" PTB-yň Gazojak şahamçasy Lebap welaýat. Gazojak şäheri 300455 2116 Harby bölüm Gazojak ş. köç. Täze zaman şa ýoly ugry  3 jaý
4 "Türkmenbaşy" PTB-yň Gazojak şahamçasy Lebap welaýat. Gazojak şäheri 300328 Lebapnebitgazgurluşyk gurnaýyş tresti Gazojak ş. köç. Azady 501 jaý 
5 "Türkmenbaşy" PTB-yň Gazojak şahamçasy Lebap welaýat. Gazojak şäheri 300336 "Türkmenbaşy" PTB-yň Gazojak şahamçasy Gazojak ş. köç. Magtymguly 154 jaý
6 "Türkmenbaşy" PTB-yň Gazojak şahamçasy Lebap welaýat. Gazojak şäheri 300405 "Türkmenbaşy" PTB-yň Gazojak şahamçasy Gazojak ş. köç. Magtymguly 154 jaý
7 "Türkmenbaşy" PTB-yň Gazojak şahamçasy Lebap welaýat. Gazojak şäheri 300260 12059 Harby bölümi Gazojak ş. köç. Täze zaman şa ýoly ugry 
8 "Türkmenbaşy" PTB-yň Gazojak şahamçasy Lebap welaýat. Gazojak şäheri 300539 Lebap säherçesinin Alyjylar jemgyýetinin binasynda  Lebap säherçe Gazçylar köçe 5/1 jaý
9 "Türkmenbaşy" PTB-yň Gazojak şahamçasy Lebap welaýat. Gazojak şäheri 300552 "Türkmenbaşy" PTB-yň Gazojak şahamçasy Gazojak ş. köç. Magtymguly 154 jaý
10 "Türkmenbaşy" PTB-yň Gazojak şahamçasy Lebap welaýat. Gazojak şäheri 300495 Darganata etrap Hassahanasynyň gazojak şahamçasy Gazojak ş. köç. Magtymguly 26 jaý
GARLYK ŞAHAMÇASY
1 "Türkmenbaşy" PTB-yň Garlyk şahamçasy Lebap welaýat. Garlyk şäheri 300111 "Türkmenbaşy" PTB-yň Garlyk şahamçasy Köýtendag etrap Garlyk şäherçe şahamçasy Galkynyş köçe 5 jaý
2 "Türkmenbaşy" PTB-yň Garlyk şahamçasy Lebap welaýat. Garlyk şäheri 300437 "Türkmenbaşy" PTB-yň Garlyk şahamçasy Köýtendag etrap Garlyk şäherçe şahamçasy Galkynyş köçe 5 jaý
3 "Türkmenbaşy" PTB-yň Garlyk şahamçasy Lebap welaýat. Garlyk şäheri 300257 2107 harby bölümi Köýtendag etrap Kelif şäherçesi 2107 Harby bölümi ÝMB
4 "Türkmenbaşy" PTB-yň Garlyk şahamçasy Lebap welaýat. Garlyk şäheri 300451 Garlyk kaliý dag magdan toplumy Köýtendag etrap Garlyk geňeşligi Garlyk obasy Garlyk kaliý dagmagdan toplumy
5 "Türkmenbaşy" PTB-yň Garlyk şahamçasy Lebap welaýat. Garlyk şäheri 300457  Köýtendag kän müdirligi Köýtendag etrap Garlyk geňeşligi Künjek obasy Köýtendag kän müdirligi
TÜRKMENABAT ŞAHAMÇASY
1 "Türkmenbaşy" PTB-yň Türkmenabat şahamçasy Lebap welaýat. Türkmenabat şäheri 300224 Türkmenabatdaky S.A.Nyýazow ad. Himiýa zawody Türkmenabat ş. Aragatnaşyk bölümi-14
2 "Türkmenbaşy" PTB-yň Türkmenabat şahamçasy Lebap welaýat. Türkmenabat şäheri 300316 "Türkmenbaşy" PTB-yň Türkmenabat şahamçasy Türkmenabat ş. Aragatnaşyk bölümi-14
3 "Türkmenbaşy" PTB-yň Türkmenabat şahamçasy Lebap welaýat. Türkmenabat şäheri 300475 "Türkmenbaşy" PTB-yň Türkmenabat şahamçasy Türkmenabat ş. Aragatnaşyk bölümi-14
4 "Türkmenbaşy" PTB-yň Türkmenabat şahamçasy Lebap welaýat. Türkmenabat şäheri 300537 Türkmenabatdaky S.A.Nyýazow ad. Himiýa zawody Türkmenabat ş. Aragatnaşyk bölümi-14
MARY ŞAHAMÇASY
1 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat              Mary şäher 300022 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary şäheri, köç. Niýazow, jaý 9.
2 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat              Mary şäher 300216 TMB-n Inakasasiýa Müdirliginiň Mary welaýat bölümi Mary şäheri, köç.Mollanepes, jaý 43.
3 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat              Mary şäher 300217 Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky "Türkmenhowaýollary" D.M.G Mary ş.aeroporty Bankomat1 Mary ş.Baýramaly şaýoly
4 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat              Mary şäher 300270 Mary telekom welaýat elektrik kärhanasy Mary welaýat,Mary şäheri,Mollanepes kelte  koçesi,12-nji jaýy
5 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat              Mary şäher 300271 Marysyýahat dowlet syýahatçylyk kärhanasynyň Mary myhmanhanasy Mary welaýat,Mary şäheri,Gowşut-Han  koçesi,20-nji jaýy
6 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat              Mary şäher 300272 Mary telekom welaýat elektrik kärhanasy Mary welaýat,Mary şäheri,Mollanepes kelte  koçesi,12-nji jaýy
7 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat              Mary şäher 300273 Türkmenistan "Türkmenbaşy" Döwlet Täjirçilik bankynyň Mary şahamçasy Mary şäheri, köç. Niýazow, jaý 9.
8 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat              Mary şäher 300274 Mary welaýat harby prokuraturasy Mary şäheri, köç.Merw, jaý 3.
9 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat              Mary şäher 300310 Türkmenhimiýa Döwlet konseriniň Marykarbamid zawody  Mary welaýat,S.Türkmenbaşy şäherçesi,senagat zolagy
10 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat              Mary şäher 300311 Wekilbazar nebit kärhanasy Mary welaýat,wekilbazar etrap,Mollanepes şäherçesi, Ýalkym koç.11-nji jaý
11 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat              Mary şäher 300312 "Marygazüpjünçilik" müdürligi Mary welaýat,mary şäheri, Güljemalhan koç.77-nji jaýy
12 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat              Mary şäher 300313 Mary telekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy (Bankomat-2) Mary welaýat,Mary şäher,Murgap köçesiniň ugrunda
13 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat              Mary şäher 300314 "Maryenergo" Önümçilik birleşigi Mary welaýat,Mary şäher  Oguz han koç 47-nji jaýy
14 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat              Mary şäher 300352 "Türkmenhimiýa" Döwlet konserniň "Maryazot" önümçilik birleşigi(kassa-1) Mary welaýat.,Mary etr,"Ýeňiş" d/b çägindäki zolagy
15 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat              Mary şäher 300353 "Türkmenhimiýa" Döwlet konserniň "Maryazot" önümçilik birleşigi(kassa-2) Mary welaýat.,Mary etr,"Ýeňiş" d/b çägindäki zolagy
16 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat              Mary şäher 300354 "Gönzawod" ö.b Mary şäheri, köç. Ýeňşiň 50 ýyllygy 
17 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat              Mary şäher 300355 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary şäheri, köç. Niýazow, jaý 9.
18 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat              Mary şäher 300395 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary şäheri, köç. Niýazow, jaý 9.
19 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat              Mary şäher 300396 Marypoçta welaýat kärhanasy Mary welaýat,mary şäher,Kemine Kelte koçesi 17-nji jaýy
20 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat              Mary şäher 300397 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary şäheri, köç. Niýazow, jaý 9.
21 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat              Mary şäher 300398 "Röwşen aýakgap" H.K Mary şäheri, köç. Ýeňşiň 50 ýyllygy , jaý 11.
22 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat              Mary şäher 300416 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary şäheri, köç. Niýazow, jaý 9.
23 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat              Mary şäher 300417 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary şäheri, köç. Niýazow, jaý 9.
24 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat              Mary şäher 300443 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary şäheri, köç. Niýazow, jaý 9.
25 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat              Mary şäher 300444 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary şäheri, köç. Niýazow, jaý 9.
26 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat              Mary şäher 300445 Wekilbazar söwda bazasy Mary welaýat,S.A.Niýazow şaýolynyň 12km
27 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat              Mary şäher 300486 Mary telekom welaýat elektrik kärhanasy Mary welaýat,Mary şäheri,Mollanepes kelte  koçesi,12-nji jaýy
28 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat              Mary şäher 300487 "Altyn Asyr" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti Mary welaýat,Mary şäheri,Gorkut-Ata koçesi,2-nji jaýy
29 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat              Mary şäher 300488 Telekeçi Ataýew Ýazmyrat Mary wel.Wekilbazar etr.Gökje geň.
30 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat              Mary şäher 300528 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary şäheri, köç. Niýazow, jaý 9.
31 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat              Mary şäher 300529 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary şäheri, köç. Niýazow, jaý 9.
32 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat              Mary şäher 300530 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary şäheri, köç. Niýazow, jaý 9.
33 "Türkmenbaşy" PTB-yň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat              Mary şäher 300531 Türkmenistanyň Döwlet Migirasiýa gullugynyň Mary welaýaty boýunça müdirligi  Mary şäher,Mollanepes  köçe,9-nji jaý
ÝÖLETEN ŞAHAMÇASY
1 "Türkmenbaşy" PTB-yň Ýöleten welaýat şahamçasy Mary welaýat           Ýöleten şäher 300103 "Türkmenbaşy" PTB-yň Ýöleten welaýat şahamçasy Ýolöten şäher Gurt Gaýypow köçe 70 jaý
2 "Türkmenbaşy" PTB-yň Ýöleten welaýat şahamçasy Mary welaýat           Ýöleten şäher 300299 "Türkmenbaşy" PTB-yň Ýöleten welaýat şahamçasy Ýolöten şäher Gurt Gaýypow köçe 70 jaý
3 "Türkmenbaşy" PTB-yň Ýöleten welaýat şahamçasy Mary welaýat           Ýöleten şäher 300376 "Türkmenbaşy" PTB-yň Ýöleten welaýat şahamçasy Ýolöten şäher Gurt Gaýypow köçe 70 jaý
4 "Türkmenbaşy" PTB-yň Ýöleten welaýat şahamçasy Mary welaýat           Ýöleten şäher 300453 "Türkmenbaşy" PTB-yň Ýöleten welaýat şahamçasy Ýolöten şäher Gurt Gaýypow köçe 70 jaý
5 "Türkmenbaşy" PTB-yň Ýöleten welaýat şahamçasy Mary welaýat           Ýöleten şäher 300454 "Türkmenbaşy" PTB-yň Ýöleten welaýat şahamçasy Ýolöten şäher Gurt Gaýypow köçe 70 jaý
6 "Türkmenbaşy" PTB-yň Ýöleten welaýat şahamçasy Mary welaýat           Ýöleten şäher 300476 "Türkmenbaşy" PTB-yň Ýöleten welaýat şahamçasy Ýolöten şäher Gurt Gaýypow köçe 70 jaý
7 "Türkmenbaşy" PTB-yň Ýöleten welaýat şahamçasy Mary welaýat           Ýöleten şäher 300546 "Türkmenbaşy" PTB-yň Ýöleten welaýat şahamçasy Ýolöten şäher Gurt Gaýypow köçe 70 jaý
BAÝRAMALY ŞAHAMÇASY
1 "Türkmenbaşy" PTB-yň Baýramaly şahamçasy Mary welaýat      Baýramaly şäher 300079 "Türkmenbaşy" PTB-yň Baýramaly şahamçasy Baýramaly ş. Altyn-Asyr köçe 35-nji jaýy
2 "Türkmenbaşy" PTB-yň Baýramaly şahamçasy Mary welaýat      Baýramaly şäher 300298 Mary wel,"Azyk"önümçilik birleşigi(Baýramaly ösümlik ýag karhanasy) Baýramaly ş. Berkaralyk köçesi 12 jaý
3 "Türkmenbaşy" PTB-yň Baýramaly şahamçasy Mary welaýat      Baýramaly şäher 300251 Baýramaly şäher poliça bölümi Galkynyş köçesiniň 9-nji jaý
4 "Türkmenbaşy" PTB-yň Baýramaly şahamçasy Mary welaýat      Baýramaly şäher 300321 Baýramaly Şäher Etrapara Aragatnaşyk ulgamy Baýramaly ş. Garaşsyzlyk  köçe 9-nji jaýy
5 "Türkmenbaşy" PTB-yň Baýramaly şahamçasy Mary welaýat      Baýramaly şäher 300482 "Türkmenbaşy" PTB-yň Baýramaly şahamçasy Baýramaly ş. Altyn-Asyr köçe 35-nji jaýy
6 "Türkmenbaşy" PTB-yň Baýramaly şahamçasy Mary welaýat      Baýramaly şäher 300542 "Türkmenbaşy" PTB-yň Baýramaly şahamçasy Baýramaly ş. Altyn-Asyr köçe 35-nji jaýy
ŞATLYK ŞAHAMÇASY
1 "Türkmenbaşy" PTB-yň Şatlyk şahamçasy Mary welaýat             Şatlyk şäher 300085 "Türkmenbaşy" PTB-yň Şatlyk şahamçasy Şatlyk.ş Mary köç jaý N5
2 "Türkmenbaşy" PTB-yň Şatlyk şahamçasy Mary welaýat             Şatlyk şäher 300254 Marygazçykaryş müdürligi Şatlyk.ş B.Abdyllaýew köç
3 "Türkmenbaşy" PTB-yň Şatlyk şahamçasy Mary welaýat             Şatlyk şäher 300285 Marygazçykaryş müdürliginiň N4-nji awtolulaglar kärhanasy Oguzhan etrap Şatlyk ş
4 "Türkmenbaşy" PTB-yň Şatlyk şahamçasy Mary welaýat             Şatlyk şäher 300286 Şatlyk Burawlaýyş müdürligi Şatlyk.ş Ajap Mämmedow köç jaý N5
5 "Türkmenbaşy" PTB-yň Şatlyk şahamçasy Mary welaýat             Şatlyk şäher 300287 Ulaglar müdürligi Şatlyk.ş Bäşim Atda köç
6 "Türkmenbaşy" PTB-yň Şatlyk şahamçasy Mary welaýat             Şatlyk şäher 300327 37807 habry bölüm Mary-Şatlyk gara ýolunyň 20-nji kilometrligi
7 "Türkmenbaşy" PTB-yň Şatlyk şahamçasy Mary welaýat             Şatlyk şäher 300337 Gündogargazakdyryş müdürligi Şatlyk.ş Bäşim Atda köçe jaý N6
8 "Türkmenbaşy" PTB-yň Şatlyk şahamçasy Mary welaýat             Şatlyk şäher 300338 Türkmennebitgazgurluşyk döwlet konserniniň Marynebitgazgurluşyk tresti Oguzhan etrap Şatlyk ş
9 "Türkmenbaşy" PTB-yň Şatlyk şahamçasy Mary welaýat             Şatlyk şäher 300402 Türkmennebitgazgurluşyk döwlet konserniniň Marynebitgazgurluşyk tresti Oguzhan etrap Şatlyk ş
10 "Türkmenbaşy" PTB-yň Şatlyk şahamçasy Mary welaýat             Şatlyk şäher 300403 "Türkmenbaşy" PTB-yň Şatlyk şahamçasy Şatlyk.ş Mary köç jaý N5
11 "Türkmenbaşy" PTB-yň Şatlyk şahamçasy Mary welaýat             Şatlyk şäher 300404 Marygazçykaryş müdürliginiň Durmuş taýdan dolandyryş edrarsy Şatlyk.ş B.Abdyllaýew köçe sanagat zolagy
12 "Türkmenbaşy" PTB-yň Şatlyk şahamçasy Mary welaýat             Şatlyk şäher 300423 Türkmenýöritenebitgazgurnama trestiniň N3 ýöriteleşdirilen gurluşyk gurnama edarasy Şatlyk.ş Mämmedow köçe Jaý N3
13 "Türkmenbaşy" PTB-yň Şatlyk şahamçasy Mary welaýat             Şatlyk şäher 300424 Türkmengaz döwlet konserniniň Tamponaj müdürligi Şatlyk.ş Bäşim Atda köçe 
14 "Türkmenbaşy" PTB-yň Şatlyk şahamçasy Mary welaýat             Şatlyk şäher 300438 "Türkmenbaşy" PTB-yň Şatlyk şahamçasy Şatlyk.ş Mary köç jaý N5
15 "Türkmenbaşy" PTB-yň Şatlyk şahamçasy Mary welaýat             Şatlyk şäher 300439 "Türkmenbaşy" PTB-yň Şatlyk şahamçasy Şatlyk.ş Mary köç jaý N5
16 "Türkmenbaşy" PTB-yň Şatlyk şahamçasy Mary welaýat             Şatlyk şäher 300489 "Türkmenbaşy" PTB-yň Şatlyk şahamçasy Şatlyk.ş Mary köç jaý N5
17 "Türkmenbaşy" PTB-yň Şatlyk şahamçasy Mary welaýat             Şatlyk şäher 300490 "Türkmenbaşy" PTB-yň Şatlyk şahamçasy Şatlyk.ş Mary köç jaý N5
18 "Türkmenbaşy" PTB-yň Şatlyk şahamçasy Mary welaýat             Şatlyk şäher 300526 Oguzhan etrap Şatlyk şäher Geňeşligi Şatlyk.ş Halklaryň Dostlygy köç jaý N17
19 "Türkmenbaşy" PTB-yň Şatlyk şahamçasy Mary welaýat             Şatlyk şäher 300527 "Türkmenbaşy" PTB-yň Şatlyk şahamçasy Şatlyk.ş Mary köç jaý N5
20 "Türkmenbaşy" PTB-yň Şatlyk şahamçasy Mary welaýat             Şatlyk şäher 300545 "Türkmenbaşy" PTB-yň Şatlyk şahamçasy Şatlyk.ş Mary köç jaý N5
BALKAN ŞAHAMÇASY
1 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300141  "Türkmennebit Döwlet konserniniň" maddy enjamlaýyn serişdeler we üpjünleýiş müdirligi  Balkanabat ş.149-ÝJT 
2 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300021 Balkanabat ş.Abatlaýyş mehaniki zawody  (Rmz)   Beýik ýüpek ýol köçesi 
3 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300142 "Nebitçi" myhmanhanasy,  "Balkansyýahat" DSK  Balkanabat ş. Nebitçiler köç.195-ÝJT.
4 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300143 WEAK "Balkantelekom" (Telekom) Balkanabat ş.198-ÝJT
5 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300214 Işçi iymiti üpjin we hyzmat edýän kärhana Balkanabat ş.137 nji ÝJT
6 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300215 Bur nebit gaz hyzmat ediş edarasy Balkanabat ş.Senagat zolagy 
7 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300284 "Türkmenstandartlary" Döwlet Gullugy Balkanabat ş.125 ÝJT (Gosstandart)
8 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300283 Balkan Sement Zawody  Balkan welaýat Jebel şäheri . 
9 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300322 Balkan Sement Zawody  Balkan welaýat Jebel şäheri .
10 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300323 Balkan Geofizika Ekspedisiýasy  Balkanabat ş.163-ÝJT. 
11 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300324 Esasy nebit geçirijiler müdirligi Balkanabat ş.Beýik Ýüpek Ýoly"Senagat zolagy 45. 
12 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300325 "Nebitgaz Ylmy Taslama" instituty Balkanabat .193 ÝJT(Institut)
13 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300326 "Türkmennebitgeofizika" Müdirligi Balkanabat ş,"Beýik Ýüpek Ýoly"Senagat zolagy 40. 
14 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300357 "Ýöritegurnamagurluşyk" tresti Balkanabat ş.214-ÝJT. 
15 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300358 Gaz toplaýyş we akdyryş müdirligi Balkan ş,221-ÝJT.
16 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300359 Nebit we gaz guýularyny berkitmek boýunça müdirligi Balkanabat ş."Beýik Ýüpek Ýoly"Senagat zolagy, baş poçta A/Ý 90.
17 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300360 "Balkanabat" Ýod zawody Balkanabat ş.125 ÝJT
18 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300361 Abatlaýyş-sazlaýyş we elektrogurnama müdirligi Balkanabat ş. 204 ÝJT
19 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300362 Goturdepe Buraw işler mçdirligi Balkanabat ş.195 ÝJT
20 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300363 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Balkanabat ş. Satylow koçe jay 34
21 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300364 Uzboý şäherçesi Balkan welaýaty
22 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300365 Balkanabat dowlet elektrik stansiyasy Balkanabat ş. Senagat zolagay 
23 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300366 Türkmenbaşy"PTB-nyň   Balkan welaýat şahamçasy Balkanabat ş.Nebitçiler şaýoly 195-ÝJT Bankyň binasynda
24 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300367 Balkanabat s.1-nji ýöriteleşdirilen gurnama edarasy SMU 1 Balkanabat ş. 112-ÝJT
25 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300329 Buraw Işler Müdirligi Balkanabat ş.149-ÝJT. 
26 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300330 Guýulary maýyşgak nasos kompressor turbaly düýpli abatlaýyş müdirligi Balkanabat ş. 133 ýjt 
27 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300410 "Petrogaz Aziýa" HJ Balkanabat ş. Senagat zolagy.
28 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300385 Goturdepe şäherçesi "Goturdepenebit" nebitgaz çykarys müdirligi  Esenguly etr.Goturdepe şäherçesi 
29 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300386 "Türkmennebit" Döwlet Konserniň "Keýmir" nebitgaz çykaryş müdirligi 2 Balkan welaýaty .Esenguly etraby .Ekerem şäherçesi.
30 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300387 Gidrogologiya ekspedisiyasy Balkan welaýat.Beyik yupek yoly 113 A YJT
31 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300388 Söwda satyn alyş önümçilik birleşigi Balkanabat ş Beýik ýüpek ýoly köçe 56-njy jaý 
32 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300389 "Türkmennebit" Döwlet Konserniň "Ekerem" Buraw işler müdirligi Balkan welaýaty .Esenguly etraby .Ekerem şäherçesi
33 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300390 Nebit Nebit Gaz Çykaryş müdirligi Balkanabat ş ( Burun)Esenguly etr.
34 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300394 Türkmennebit" Döwlet Konserniň "Ekerem" Buraw işler müdirligi Balkan welaýaty .Esenguly etraby .Ekerem şäherçesi. 
35 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300414 "Türkmennebit" Döwlet konserniň  Aragatnaşyk müdirligi Balkanabat ş, köç.Beýik Ýüpek ýoly.
36 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300426 Gurluşyk gurnama dolandyryş edarasy Balkanabat ş.125 A ýjt
37 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300427  "Balkanawtoulag" önümçilik birleşigi Balkanabat ş.  101 ÝJT 
38 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300425 Turkmennebitgeofizika mudirligi Pudaklayyn harbylasdyrys goragy Balkanabat ş. 122 ÝJT 
39 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300429 Nebit Gaz Çykaryş müdirligi Balkanabat ş. Esenguly etr.
40 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300428 Goturdepenebit nebitgaz çykarys müdirligi  Esenguly etr.Goturdepe şäherçesi
41 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300496 Balkanenergo önümçilik birleşigi Balkanabat ş.Satylow koçe 34 jay 
42 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300497  “Bugadaýly aragatnaşyk”müdirligi Balkan welaýat Bugdayly obasy. 
43 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300498 Awtoulag we ýöriteleşdirilen tehnikalar müdirligi Balkanabat ş.Senagat çägi 2,
44 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300499 Suw upjunçilik müdirligi  Balkanabat ş.  
45 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300500 Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Inkassasiýa müdirliginiň Balkan welaýat bölümi Balkanabat ş. 195 yjt
46 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300501 Körpeje meýdançasy. "Türkmennebit" Döwlet Konserniň "Körpeje" gaz  çykaryş müdirligi  Balkan welaýaty .Esenguly etraby, Bugdaýly geňeşligi.
47 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300502 Balkanabat Tilsimat ulaglar müdirligi Balkanabat ş.Beýik ýüpek ýoly köçesi 
48 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300503 "Nebitgazylburawlayyş" trestiniň Awtoulag dolandyrys edarasy Balkanabat ş.  Senagat çägi
49 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300504 2-nji ýangyn howpsuzlyk otrýady Balkanabat ş.163 Ýjt 
50 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat             Balkan şäher 300505 Balkannnebitgaz gozleg ekspedisiyasy Balkanabat ş. 163 Ýjt 
TÜRKMEBAŞY ŞAHAMÇASY
1 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Türkmenbaşy  şahamçasy Balkan welaýat             Türkmenbaşy şäher 300137 Daşoguz welaýat häkimliginiň “Daşoguz” ulular we çagalar üçin döwrebap sagaldyş we dynç alyş merkezi ş.Türkmenbaşy Awaza milli syýahatçylyk zolagy
2 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Türkmenbaşy  şahamçasy Balkan welaýat             Türkmenbaşy şäher 300138 TNGIZT-nyň sagaldyş-keselleriň öňüni alyş gullugy, “Arzuw” myhmanhanasy ş.Türkmenbaşy Awaza milli syýahatçylyk zolagy
3 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Türkmenbaşy  şahamçasy Balkan welaýat             Türkmenbaşy şäher 300139 Ýokary derejeli “Serdar” myhmanhanasy ş.Türkmenbaşy Awaza milli syýahatçylyk zolagy
4 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Türkmenbaşy  şahamçasy Balkan welaýat             Türkmenbaşy şäher 300140  “Şapak” hojalyk jemgyýeti ş.Türkmenbaşy Awaza milli syýahatçylyk zolagy, 
5 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Türkmenbaşy  şahamçasy Balkan welaýat             Türkmenbaşy şäher 300507 Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy ş.Türkmenbaşy Türkmenbaşy köç, jaý-5 
6 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Türkmenbaşy  şahamçasy Balkan welaýat             Türkmenbaşy şäher 300508 Kenartoplayjy yukleyji kärhanasy ş.Türkmenbaşy Kenar şäherçesi Altyn-Asyr köç, jaý-3
7 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Türkmenbaşy  şahamçasy Balkan welaýat             Türkmenbaşy şäher 300509 Gämi myhmanhanasy ş.Türkmenbaşy Awaza milli syýahatçylyk zolagy
8 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Türkmenbaşy  şahamçasy Balkan welaýat             Türkmenbaşy şäher 300008 Türkmenbaşy"PTB-nyň   Türkmenbaşy  şahamçasy ş.Türkmenbaşy Magtymguly köç, jaý-1,
9 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Türkmenbaşy  şahamçasy Balkan welaýat             Türkmenbaşy şäher 300009 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Türkmenbaşy  şahamçasy ş.Türkmenbaşy Magtymguly köç, jaý-1,
10 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Türkmenbaşy  şahamçasy Balkan welaýat             Türkmenbaşy şäher 300010 Türkmenbaşydaky Awtoulag kärhanasy ş.Türkmenbaşy Aýtakow köçesiniň 42-nji jaýy.
11 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Türkmenbaşy  şahamçasy Balkan welaýat             Türkmenbaşy şäher 300011 Gyýanlydaky  polimer zawody Etr. Türkmenbaşy Guwlymaýak şäherçesi, 
12 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Türkmenbaşy  şahamçasy Balkan welaýat             Türkmenbaşy şäher 300506 “Bereket” myhmanhanasy ş.Türkmenbaşy Awaza milli syýahatçylyk zolagy, 
13 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Türkmenbaşy  şahamçasy Balkan welaýat             Türkmenbaşy şäher 300511 Halkara deňiz porty Demir yol menzili 10 sahamca dolandyryş merkezi  ş.Türkmenbaşy köç, 
14 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Türkmenbaşy  şahamçasy Balkan welaýat             Türkmenbaşy şäher 300267 Gyýanlydaky   polimer zawody Etr. Türkmenbaşy Guwlymaýak şäherçesi
15 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Türkmenbaşy  şahamçasy Balkan welaýat             Türkmenbaşy şäher 300069 Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy ş.Türkmenbaşy Türkmenbaşy köç, jaý-5
16 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Türkmenbaşy  şahamçasy Balkan welaýat             Türkmenbaşy şäher 300070 Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy ş.Türkmenbaşy Türkmenbaşy köç, jaý-5 
17 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Türkmenbaşy  şahamçasy Balkan welaýat             Türkmenbaşy şäher 300348  Gämi gurluşyk zawody ş.Türkmenbaşy  Halkara deňiz porty 
18 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Türkmenbaşy  şahamçasy Balkan welaýat             Türkmenbaşy şäher 300349 Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy ş.Türkmenbaşy Kenar şäherçesi Altyn-Asyr köç, jaý-3, Kenartoplayjy yukleyji kärhanasy
19 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Türkmenbaşy  şahamçasy Balkan welaýat             Türkmenbaşy şäher 300136 Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy ş.Türkmenbaşy Türkmenbaşy köç, jaý-5 TNGIZT
20 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Türkmenbaşy  şahamçasy Balkan welaýat             Türkmenbaşy şäher 300350 Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy ş.Türkmenbaşy Türkmenbaşy köç, jaý-5 TNGIZT
21 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Türkmenbaşy  şahamçasy Balkan welaýat             Türkmenbaşy şäher 300510 Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy ş.Türkmenbaşy Türkmenbaşy köç, jaý-5 TNGIZT
HAZAR ŞAHAMÇASY
1 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Hazar  şahamçasy Balkan welaýat             Hazar şäher 300435 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Hazar  şahamçasy Balkan welaýatynyň Hazar şäheri Magtymguly köçesi 1-nji jaý
2 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Hazar  şahamçasy Balkan welaýat             Hazar şäher 300434 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Hazar  şahamçasy Balkan welaýatynyň Hazar şäheri Magtymguly köçesi 1-nji jaý
3 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Hazar  şahamçasy Balkan welaýat             Hazar şäher 300377 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Hazar  şahamçasy Balkan welaýatynyň Hazar şäheri Magtymguly köçesi 1-nji jaý
4 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Hazar  şahamçasy Balkan welaýat             Hazar şäher 300295 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Hazar  şahamçasy Balkan welaýatynyň Hazar şäheri Magtymguly köçesi 1-nji jaý
5 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Hazar  şahamçasy Balkan welaýat             Hazar şäher 300107 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Hazar  şahamçasy Balkan welaýatynyň Hazar şäheri Magtymguly köçesi 1-nji jaý
6 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Hazar  şahamçasy Balkan welaýat             Hazar şäher 300393 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Hazar  şahamçasy Balkan welaýatynyň Hazar şäheri Magtymguly köçesi 1-nji jaý
GARABOGAZ
1 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Garabogaz şahamçasy Balkan welaýat             Garabogaz şäher 300108 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Garabogaz şahamçasy Garabogaz şäheriniň Magtymguly köçe 4 jaý
2 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Garabogaz şahamçasy Balkan welaýat             Garabogaz şäher 300294 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Garabogaz şahamçasy Garabogaz şäheriniň Magtymguly köçe 4 jaý
3 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Garabogaz şahamçasy Balkan welaýat             Garabogaz şäher 300412 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Garabogaz şahamçasy Garabogaz şäheriniň Magtymguly köçe 4 jaý
4 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Garabogaz şahamçasy Balkan welaýat             Garabogaz şäher 300433 "Türkmenbaşy" PTB-yň   Garabogaz şahamçasy Garabogaz şäheriniň Magtymguly köçe 4 jaý