• Turkmen
  • Русский
TÜRKMENISTANYŇ "TÜRKMENBAŞY" PAÝDARLAR TÄJIRÇILIK BANKY

Hormatly müşderilerimiz!

Türkmenistanyň “Türkmenbaşy” paýdarlar täjirçilik bankynda we onuň garamagyndaky ähli şahamçalarynda “Altyn-Asyr” bank kartyňyza «Internet banking» hyzmatyny birikdirip, şu aşakdaky hyzmatlaryň töleglerini ýurdumyzyň çäginde internet arkaly amala aşyryp bilersiňiz.

  • Ipoteka we beýleki bank karzlaryny hem-de olaryň göterimlerini;
  • “Altyn Asyr” öýjükli aragatnaşyk ulgamynyň hyzmatlarynyň töleglerini;
  • Şäher telefon ulgamynyň hyzmatlarynyň töleglerini;
  • IP-TV (AŞTU) hyzmatlarynyň töleglerini;
  • Internet (AŞTU) hyzmatlarynyň töleglerini;
  • Bank kart amallarynyň göçürmesini almak.

“Internet bank”  hyzmatyny birikdirmek üçin banka ýüz tutanyňyzda ýanyňyzda şahsy pasportyňyz (nusgasy) we el telefonyňyz bolmaly.

 

HABARLAŞMAK ÜÇIN TELEFONLAR:

 

Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» paýdarlar täjirçilik banky. Tel. (+993 12) 44-41-91; 44-41-99 www.tbbank.gov.tm

 

Internet-Banking ulgamynda işläp başlamazdan ozal, aşakdaky düwmä basyp, gollanmany ýükläp almagy maslahat berýäris:

 

INTERNET BANKA GIR

 

 Şeýle hem, el telefonlar üçin bankymyzyň mobil programma üpjünçiliklerini şu aşakdaky salgylardan alyp bilersiňiz: